REGULAMIN

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEARCONTROL.PL 
 
 I Wstęp 
 
1. Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy, adres: 66-008 Świdnica, Letnica 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem REGON 380236461, NIP 9291775962, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: https://wearcontrol.pl/ („Sklep”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Control Katarzyna Czetowicz, Letnica 26, 66-008 Świdnica.
 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych Sklepie („Towary” lub „Towar”) oraz zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
 
4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 
 
5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 
6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.
 
II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży 
 
1. Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie. 
 
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy.
 
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 
4. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Control Katarzyna Czetowicz zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Control Katarzyna Czetowicz podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 
 
5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 
 
6. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do: 
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; 
b. Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; 
c. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej; 
d. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu; 
e. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego; 
f. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 
 III Zawarcie umowy sprzedaży: 
 
1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób: 
a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: controlworkoutwear@gmail.com,
 
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane, pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00.
 
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. 
 
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 
 
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. 
 
7. Zatwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Control Katarzyna Czetowicz co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia i niniejszym Regulaminem.
 
8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. 
 
9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 
 
11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą elektroniczną. 
 
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych tpay.com lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, w przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż „za pobraniem”. 
 
 IV Dostawa i odbiór 
 
1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 
2. Czas realizacji zamówienia przez sklep wynosi do siedmiu dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) -od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do nadania przesyłki u przewoźnika. W przypadku modeli szytych na zamówienie – do 30 dni roboczych. Przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych.  
 
3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, lub wpłata zostanie zaksięgowana w systemie płatności online – w przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie Tpay.com lub PayPal.
4. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej korzystając z usług firmy kurierskiej InPost S.A., przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. . Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór osobisty Towarów na terenie Zielonej Góry po uprzednim kontakcie.
 
5. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Wyjątek stanowi zastosowanie odpowiedniego kuponu upoważniającego do darmowej wysyłki. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu. 
 
6. Podczas odbioru przesyłki, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera. 
 
7. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 
V Ceny i metody płatności 
 
1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt III ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu. 
 
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. 
 
3. Klient może skorzystać z kuponów upoważniających do zniżki (kwotowej lub procentowej), które wydawane są okazjonalnie. Kuponu należy użyć wpisując jego treść w odpowiednim polu w koszyku zakupów. Wszystkie wydawane przez Sklep kupony mają ważność do trzech miesięcy od daty wydania, chyba że sprzedający określi inny termin ważności. 
 
4. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru: 
a) gotówką przedstawicielowi Sklepu w przypadku odbioru osobistego, 
b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com lub PayPal przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Control Katarzyna Czetowicz lub podmiotów pośredniczących w transakcji( serwisu tpay.com, PayPal) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar. 
 
5. Control Katarzyna Czetowicz zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 
 
VI. Reklamacje Towarów.
 
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy odpowiada za wady fizyczne Towarów. 
 
2. Control Katarzyna Czetowicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników. 
 
3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 
4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, listem poleconym na adres: Control Katarzyna Czetowicz, Letnica 26, 66-008 Świdnica, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Control – Workout Wear”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo 
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady
 
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrać opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera lub odpowiednio – na podstawie formularza reklamacyjnego „Paczkomaty InPost”. 
 
 VII Zwroty Towarów – odstąpienie od umowy sprzedaży 
 
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej. Zwrotowi nie podlegają produkty z działu OUTLET.

  2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Control Katarzyna Czetowicz, Letnica 26, 66-008 Świdnica.

  4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: kontakt@wearcontrol.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Control Katarzyna Czetowicz, Letnica 26, 66-008 Świdnica, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
VIII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna 
 
1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: 
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów 
 
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
 

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu (controlworkoutwear@gmail.com). Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 
5. Control Katarzyna Czetowicz informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. 
 
 IX Pozostałe
 
1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Control Katarzyna Czetowicz z siedzibą w Letnicy wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient dokonując zakupu i akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie w/w danych na potrzeby realizacji zamównienia. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Usługi Pocztowe. Oddział Zielona Góra, w celu realizacji funkcjonalności serwisu i świadczenia usług przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 
3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. 
 
4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 
 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. 
 
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 
7. Control Katarzyna Czetowicz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 
8. Control Katarzyna Czetowicz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 
9. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.   
 ——————————————————————————————————————————————–
Zał. nr 1

………………………..,……….20…. r.

FORMULARZ REZYGNACJI Z ZAKUPU

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Telefon kontaktowy:

adres e-mail:

Oświadczam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od zakupu produktu/ów:

Nazwa/y produktu/ów:

Data zakupu:

Nr zamówienia:

Data zwrotu:

Oświadczam, że zakupiony produkt zwracam w stanie niezmienionym.

Równowartość poniesionych kosztów proszę przekazać na konto:

Nr konta bankowego:

Nazwa banku:

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego:

Adres właściciela konta bankowego:

………………………………….

                                                                                                    czytelny podpis nabywcy

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje Pani/Panu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki prawo do zwrotu (bez podania przyczyny).

Zwracany towar w stanie niezmienionym prosimy przesłać wraz z wypełnionym Formularzem Rezygnacji oraz dokumentem sprzedaży otrzymanym z zakupionym towarem na adres

Katarzyna Czetowicz, Letnica 26, 66-008 Świdnica.

Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek ze zwrotami towarów wysłanych za pobraniem pocztowym!